Naši najlepší hráči!

TOP 10
  1. Tibor Gloznek  .......  245 bodov

  2. Marián Stríž  ..........  238 bodov

  3. Igor Proš  ................  227 bodov

  4. Ľudovít Šebo  .........  219 bodov

  5. Radovan Sabo  .......  215 bodov

  6. Lukáš Kobza  ..........  214 bodov

  7. Jakub Novák  ..........  210 bodov

  8. Peter Bauml  ..........  209 bodov

  9. Tomáš Satury  ........  203 bodov

  10. Alžbeta Nagyová  ...  199 bodov

 

Víťazná hra

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9/ x  7/   x   x   x   x   x   x   8/7

20    40    60      90     120  150   180   208   228    245